ANTĐ - UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt điều lệ Giải bóng đá học sinh THPT - Báo ANTĐ lần thứ XIII – 2013 Cúp Mobifone.