Từ hôm nay, 25/6, rãnh áp thấp có trục khoảng 22-24 độ bắc suy yếu và mờ dần, vùng áp thấp nóng có xu hướng phát triển và chi phối thời tiết miền Bắc. Khoảng ngày 27/6, ngày 28/6, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn dần về phía Tây.