Hỏi: Tôi làm đơn ly hôn với vợ tôi, tòa án nhân dân quận đã xử ly hôn. Tôi không đồng ý với bản án sơ thẩm và đã làm đơn kháng cáo nhưng tòa án cho rằng đã quá thời hạn để kháng cáo. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về thời hạn kháng cáo và xử lý như thế nào về trường hợp kháng cáo quá hạn?