(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thành Nhân (nguyennhan8x@...) giảng dạy và đóng BHXH ở 1 trường tiểu học được 4 năm, nghỉ việc từ tháng 8/2013 và nhận Quyết định thôi việc từ ngày 19/9/2013, nhưng ông chưa nhận sổ BHXH. Ông Nhân hỏi, khi nào ông làm hồ sơ để được nhận trợ cấp thất nghiệp?