- Một công trình nghiên cứu công phu, bao quát được nhiều phương diện nội dung và nghệ thuật của thơ kháng chiến chống Mỹ - Chuyên luận "Thơ với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước" - của tác giả Lê Thị Bích Hồng vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn giới thiệu đến bạn đọc.