Thơ châm biếm: Bồ và vợ

Lao Động - 

(Nhại thơ Xuân Quỳnh)

(LĐCT) -

Chỉ có tiền mới hiểu

Bồ thương ta nhường nào,

Chỉ có vợ mới biết

Tiền lương ta là bao.

Những ngày chưa kịp khao,

Bồ dạt dào thương nhớ.

Những lần lương bị hao,

Lòng vợ đau - rạn vỡ.

Nếu từ giã tiền rồi,

Bồ cũng bay theo gió.

Nếu phải cách xa lương

Vợ chỉ còn bão tố.

Lam Hồng

Tin mới