Đại tá-nhà thơ Anh Ngọc sinh năm 1943, tại Nghệ An; tốt nghiệp Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1964; CCB mặt trận Quảng Trị năm 1972; nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân có mặt tại nhiều chiến trường B, K và biên giới (1973-1979). Đã xuất bản 10 tập thơ, trường ca và một số tập tiểu luận, phê bình, văn xuôi, dịch thuật... Hai lần được Giải thưởng thơ Báo Văn nghệ (1973, 1975); Giải thưởng Văn học sông Mê Công năm 2009 của Hội Nhà văn ba nước Đông Dương... và nhiều giải thưởng văn chương khác.