Vừa nói xong đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng rồi í.