Thịt nướng kiểu Hàn Quốc nổi tiếng nhất, nhưng thịt nướng của Việt Nam cũng ngon đâu thua gì. Vậy, thịt nướng theo kiểu Thái thì sao nhỉ?