Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thuốc thú y Thịnh Á vừa tổ chức lễ khánh thành nhà máy tại KCN Giang Điền vào ngày 30/11/2012. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.