Sự xuất hiện của một cô gái đến từ tổ chức FEMEN khiến cảnh sát và những tình nguyện viên của Euro 2012 nhiều phen khốn đốn.