Theo thống kê của Bộ Xây dựng, toàn thành phố Hà Nội cần khoảng 80.000 căn hộ nhà ở xã hội, trong khi đó Hà Nội mới được phê duyệt xây dựng 13 nghìn căn. Hầu hết số căn hộ đã được phê duyệt nhưng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hoặc mới bắt đầu động thổ, khởi công nên nguồn cung nhà ở xã hội sắp hoàn thành đang rất thiếu.