Gia đình tôi có 3 thành viên hiện đang sở hữu mảnh đất bị vát phía sau (tóp hậu) và diện tích không được rộng rãi lắm.Tôi muốn nhờ KTS thiết kế tư vấn xây nhà 3 tầng hiện đại, tiện ích.