Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng bộ phận kỹ thuật bảo hành Dienmay.com: Trước đây, khi sử dụng những thiết bị điện phải có ổn áp là do điện áp trồi sụt bất thường. Còn hiện nay điện áp tại khu vực TP.HCM tương đối ổn định nên xác suất thiết bị hư hỏng do điện rất thấp (khảo sát số liệu từ trung tâm bảo hành về bảo hành, bảo trì sản phẩm có liên quan đến điện). Chính vậy, các thiết bị điện không cần ổn áp để giảm chi phí cũng như phần tiêu hao năng lượng của thiết bị ổn áp. Đối với tủ lạnh đời mới vì có trang bị bộ mạch trễ, khi mất điện tủ lạnh sẽ ngưng từ 3 – 5 phút mới đóng điện để đảm bảo gas quay trở về máy nén, tránh trường hợp gas chưa về hết gây kẹt máy nén và cháy động cơ. Còn những tủ lạnh đời cũ (trên mười năm sử dụng), vì chưa lắp bộ mạch trễ nên cần dùng ổn áp có mạch trễ để an toàn.