(Kienthuc.net.vn) - Theo ông Nguyễn Đức Phường, Tổng thư ký Hội Thiên văn-Vũ trụ Việt Nam, hiện tượng thiên thạch rơi tại Việt Nam là không hiếm, nhưng không có thiệt hại.