Phì đại tiền liệt tuyến là một bệnh ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, bệnh này dành sự ưu tiên đặc biệt cho các quý ông, đơn giản vì cơ thể quý bà không có cơ quan mang tên tiền liệt tuyến.