sáng nay 14/3, Thiên Thần Nhỏ 139 phiên bản mới đã ra mắt, bạn đã có chưa?