hoahoctro.vn - "Hôm nay tớ là người mua báo đầu tiên ở bưu điện (chú nhân viên bưu điện bảo tớ thế)"...Liệu bạn có thể tìm thấy comment nào dễ thương hơn thế này!