Năm 2003, công trình đường Hồ Chí Minh qua huyện Nghĩa Đàn được triển khai. Để bảo đảm tiến độ công trình này, 13 hộ dân ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (nay thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) phải di dời.