Sáng 29-7, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề "Văn hóa giao thông và an toàn giao thông". Cuộc thi nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống người Hà Nội thanh lịch, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa mới, văn minh, trong lĩnh vực giao thông, nâng cao nhận thức và giáo dục các em về văn hóa giao thông và khuyến khích năng khiếu hội họa của các em.