Hà Nội được biết đến là đơn vị đầu tiên thực hiện áp dụng hình thức thi tuyển công chức theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ. Theo quy định mới này, ngoại ngữ, tin học chỉ là môn điều kiện chứ không tính vào điểm xét tuyển, thí sinh dự thi vào vị trí nào sẽ thi theo chuyên ngành để vào từng vị trí cụ thể. Tuy nhiên, lại một lần nữa Hà Nội cũng chỉ lấy được hơn 50% số thí sinh dự tuyển.