Dư luận thời gian qua xôn xao việc một số tỉnh "nói không” với bằng đại học tại chức trong thi tuyển công chức. Vậy nhưng Thái Bình lại "mở cửa” với tất cả các loại văn bằng, mà chất lượng đầu vào lại rất cao. Điều đó thể hiện ở cuộc thi tuyển công chức của tỉnh Thái Bình vừa qua diễn ra một cách nghiêm túc, rất nhiều con em nông dân đỗ.