(CATP) 50% bệnh nhân không hề có chút hiểu biết về thuốc, khoảng 3% thuốc đang lưu hành trên thị trường kém chất lượng, trong đó có cả thuốc giả. Hàng trăm vụ vi phạm về thuốc bị xử lý, nhưng “cuộc chiến” với thuốc tây vẫn chưa giảm nhiệt. Cả nước có đến 40.000 nhà thuốc đang hoạt động, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.350 nhà thuốc, việc “quản” được công tác mua bán, vận chuyển, bảo quản và tiêu thụ thuốc của hệ thống nhà thuốc khổng lồ này là một thách thức với cơ quan chức năng. Người tiêu dùng hãy tự cứu mình trước khi thị trường thuốc trở nên “sạch”.