Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố Danh mục các bài hát trước năm 1975 được phép phổ biến. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp các nhà sản xuất âm nhạc, các đơn vị phát hành, đơn vị tổ chức biểu diễn cũng như các nghệ sĩ có được những thông tin cần thiết trước khi sử dụng các sản phẩm âm nhạc thuộc giai đoạn này.