Khoảng 2 tháng qua, chỉ những NĐT đứng hẳn ngoài thị trường mới không bị mất tiền, các NĐT còn lại hầu hết đều “tổn hại”. Và NĐT càng năng nổ nguy cơ thua lỗ càng lớn.