Thị trường XKLĐ Hàn Quốc có nhiều tín hiệu đáng mừng từ việc Chính phủ Hàn Quốc chấp thuận gia tăng thêm 10.000 chỉ tiêu cho lao động nước ngoài...