Dinh dưỡng của nhiều bé trong độ tuổi mầm non đang ở mức báo động vì sự thiếu hiểu biết của người lớn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non" nhằm góp phần khắc phục tình trạng trên.