Thi thử đại học trong những năm gần đây được xem là phương pháp trang bị thêm cho thí sinh về kinh nghiệm, kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Tuy nhiên, một số nhà quản lý giáo dục cho rằng, việc tham gia quá nhiều đợt thi và nếu gặp phải nơi tổ chức thi không tốt thì học sinh sẽ tự chuốc lấy sự hoang mang, và tạo áp lực cho chính mình.