(giao duc) - Bạn đam mê nghệ thuật, đam mê ngành công nghiệp sáng tạo? Và chính bạn là những sĩ tử khối H, R, V đang bước vào kỳ thi đại học 2011 – bước đầu tiên trên con đường thực hiện đam mê của mình?