Với chiếc cọ, mực vẽ đen và bột kim tuyến vàng, trong khoảng thời gian ngắn, chàng sinh viên kiến trúc Phạm Hồng Minh đã tạo ra bức chân dung giám khảo Thành Lộc.