Đông Hùng, Việt Anh, Thanh Tâm được đông đảo khán giả ủng hộ còn Phú Quý và Trung Quân thuyết phục được Hội đồng nghệ thuật.