TP - Tại cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc năm 2014”, các người đẹp được đi thực tế tìm hiểu về các di sản văn hóa, tập trở thành những người thợ làm gốm, làm tranh…