Trình bày dự thảo báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) thông qua điều tra, khảo sát tại 6 tỉnh, TP (Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP.HCM, ông Trần Văn Đạt (Trưởng phòng Công tác xây dựng pháp luật – Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Bộ Tư pháp) cho biết, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực BVMT còn gặp nhiều hạn chế.