(Petrotimes) - Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từ trần. Việc giữ gìn thi hài của Người cho muôn đời con cháu mai sau được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt và chuẩn bị từ trước đó. Petrotimes xin giới thiệu với bạn đọc tư liệu về công tác gìn giữ và bảo quản thi hài Bác trong những năm tháng chống Mỹ qua Ký sự “Giữ yên giấc ngủ của Người” do NXB Quân đội Nhân dân xuất bản năm 1990.