QĐND Online- Chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 60 năm ngày truyền thống của bệnh viện, ngày 18-8, Bệnh viện 105 đã tổ chức hội thao điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch năm 2010.