Chiều 16-8, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường, đã tổ chức Hội nghị tổng kết bước 1 thực hiện thí điểm Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc Hội. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chủ trì hội nghị