Quốc lộ 14, đoạn giáp thị xã Đồng Xoài, Bình Phước đang thi công dở dang.