Hiện nhà tôi đang xây nhà, móng đóng cọc tre trong khi nhà hàng xóm ngay sát thì ép cọc bêtông. Do lực ép bêtông rất mạnh, độ rung lớn có thể ảnh hưởng đến nhà tôi. Tôi muốn hỏi nếu nhà tôi bị ảnh hưởng thì trong luật quy định như thế nào?