Trong những khu rừng bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, rừng đầu nguồn Hương Sơn không khó để bắt gặp dấu chân của nhóm người chuyên đi bẫy trộm săn bắt thú rừng.