(aFamily)- Cậu đã mắc lỗi một lần rồi. Lấy vợ, các cụ nói phải lấy liền tay, không phải không có lý của nó.