(SGGP).- Ngày 8-6, anh T.D.N., nguyên giáo viên Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang) – người tổ chức cho học sinh quay clip gian lận thi cử cho biết, có 2 học sinh quay tổng cộng 12 clip (ghi cảnh gian lận thi cử tại Hội đồng thi này ở cả 6 môn thi, tại 2 phòng thi khác nhau). Anh N. cho biết sẽ cung cấp 6 clip (do em S. quay) cho cơ quan chức năng.