Ốc là một trong 10 món ăn đặc trưng của Sài Gòn. Từ con hẻm nhỏ đến mặt đường lớn, không khó để tìm cho mình một quán ốc ngon...