Làm thế nào để đẹp? Đẹp và khỏe cái nào quan trọng hơn? Các chàng sẽ nghĩ gì, đánh giá gì về “hoạt động” làm đẹp của nữ giới?