Cuộc thi dự kiến diễn ra trên báo Nông Thôn Ngày Nay trong vòng 1 năm (từ tháng 10.2013 - 10.2014).