(2Sao) – Sau khi tìm ra chính mình, những người phụ nữ dũng cảm như Di Yến Quỳnh, Cát Tuyền, Cindy Thái Tài, Cát Tuyền... đã đến được với hạnh phúc của mình.