TP - Diễn tả về khoảng tối phía sau hào quang của thế giới mẫu nam, những ông bầu đình đám từng nói rằng đó là “một thế giới của một màu đen đen, nếu chấm thêm vàng vàng cũng chỉ là... màu đen".