Các nhà khoa học nghiên cứu thấy sản lượng lương thực toàn cầu sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ gia tăng nếu không mở rộng diện tích đất trồng.