Thay đổi tích cực thói quen hàng ngày có nghĩa là bạn đã tập luyện thể dục.