Thẻ an toàn lao động được cấp cho NLĐ khi họ làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động như lò hơi, vận hành xe nâng… hay là cấp cho tất cả NLĐ trong công ty mà ngành nghề đó nằm trong danh mục các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ? Nếu trường hợp “thẻ an toàn” được cấp cho hết công nhân trong công ty thì “thẻ an toàn” có tác dụng pháp lý gì?