Tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn này đã chính thức lên sóng.